YSI

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
BÚT ĐO pH YSI pH10A
BÚT ĐO pH Model: YSI pH10A Hãng sx: YSI - Mỹ. - Thang đo pH: 0.00 - 14...
0,00
MÁY ĐO pH YSI 60
MÁY ĐO PH CẦM TAY Model: YSI 60 Hãng sx: YSI - Mỹ. - Máy được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ dạ..
0,00
THIẾT BỊ ĐO DO/ĐỘ DẪN/ĐỘ MẶN/TDS/NHIỆT ĐỘ
MÁY ĐO OXY HÒA TAN/ĐỘ MẶN CẦM TAY Model: Pro2030 Hãng sx: YSI - Mỹ.   - Pro2030 là ..
0,00
THIẾT BỊ ĐO OXY HÒA TAN (DO) YSI 550A
THIẾT BỊ ĐO DO Model: YSI 550A Hãng sx: YSI - Mỹ. - YSI Pro20 là thiết bị đo DO và nhiệt độ..
0,00
THIẾT BỊ ĐO OXY HÒA TAN (DO) YSI DO200A
MÁY ĐO OXY HÒA TAN Model: YSI DO200A Hãng sx: YSI - Mỹ.   DO200 là một phần của dòn..
0,00
THIẾT BỊ ĐO OXY HÒA TAN (DO) YSI Pro20
THIẾT BỊ ĐO DO Model: YSI Pro20 Hãng sx: YSI - Mỹ. - YSI Pro20 là thiết bị đo DO và nhiệt đ..
0,00
THIẾT BỊ ĐO pH YSI pH100A
MÁY ĐO PH CẦM TAY Model: YSI PH100A Hãng sx: YSI - Mỹ. - Máy được thiết kế đơn giản, gọn nh..
0,00
THIẾT BỊ ĐO ĐA CHỈ TIÊU YSI 556MPS
MÁY ĐO ĐA CHỈ TIÊU CẦM TAY Model: YSI 556MPS Hãng sx: YSI - Mỹ.   - YSI 556MPS được..
0,00
THIẾT BỊ ĐO ĐA CHỈ TIÊU YSI ProPlus
MÁY ĐO ĐA CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG NƯỚC Model: YSI PROPLUS Hãng sx: YSI - Mỹ.   - Thiết ..
0,00
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN / ĐỘ MẶN CẦM TAY YSI 30
MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN/ĐỘ MẶN CẦM TAY Model: YSI 30 Hãng sx: YSI - Mỹ. - Máy được thiết kế nhỏ ..
0,00
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN / ĐỘ MẶN CẦM TAY YSI Pro30
MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN/ĐỘ MẶN/TDS CẦM TAY Model: YSI Pro30 Hãng sx: YSI - Mỹ. - Máy được thiết ..
0,00
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN ĐỂ BÀN YSI 3200
MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐỂ BÀN Model: YSI 3200 Hãng sx: YSI – Mỹ. - Thang đo: Độ dẫn: 0 tới 9.9999 µ..
0,00