THIẾT BỊ ĐO ĐA CHỈ TIÊU YSI 556MPS

THIẾT BỊ ĐO ĐA CHỈ TIÊU YSI 556MPS
Nhà sản xuất: YSI
Mã sản phẩm: YSI 556MPS
Tình trạng: Pre-Order
Giá: 0,00

MÁY ĐO ĐA CHỈ TIÊU CẦM TAY

Model: YSI 556MPS

Hãng sx: YSI - Mỹ.

 

- YSI 556MPS được thiết kế chắc chắn, độ tin cậy cao và không thấm nước. Sử dụng dễ dàng, linh hoạt, dễ đọc đơn vị. YSI 556MPS có thể đo được các chỉ tiêu DO, pH, độ dẫn điện, nhiệt độ và ORP trong một thiết bị cầm tay. YSI 556 MPS phù hợp với các tiêu chuẩn GLP.

- Thiết bị được cung cấp lèm vali đựng máy đủ không gian cho một thiết bị YSI 556MPS, 20m cáp và túi đựng phụ kiện đi kèm. Cổng kết nối RS 232. Nâng cấp phần mềm thông qua website của YSI.

 

* Thang đo DO (%): 0 tới 500% không khí bão hòa

- Độ chính xác: 0 tới 200%: ± 2% độ đọc hoặc ± 2% không khí bão hòa

                          200 tới 500%: ± 6% độ đọc

- Độ phân giải: 0.1%

* Thang đo DO (mg/L): 0 – 50 mg/L

- Độ chính xác: 0 tới 20 mg/L: ± 0.2 mg/L hoặc ± 2% độ đọc.

                          20 tới 50 mg/L: ± 6% độ đọc

- Độ phân giải: 0.01 mg/L.

* Thang đo nhiệt độ: -5 tới 45°C

- Độ chính xác: ±0.15°C

- Độ phân giải: 0.1°C

* Thang đo độ dẫn điện: 0 tới 200 mS/cm
- Độ chính xác: ±0.5% độ đọc hoặc 0.001 mS/cm (cáp 4m)

                          ±1% độ đọc hoặc 0.001 mS/cm (cáp 20m )

- Độ phân giải: 0.001 mS/cm tới 0.1 mS/cm (phụ thuộc thang đo)

* Thang đo độ mặn: 0 tới 70 ppt

- Độ chính xác: ±1.0% độ đọc hoặc 0.1 ppt

- Độ phân giải: 0.01 ppt

* Thang đo pH: 0 – 14 pH

- Độ chính xác: ±0.2

- Độ phân giải: 0.01 pH

* Thang đo ORP: -1999 tới +1999 mV

- Độ chính xác: ±20 mV

- Độ phân giải: 0.1 mV

* Tổng chất rắn hòa tan TDS: 0 tới 100 g/L

- Độ phân giải: 4 đơn vị

* Thang đo áp suất: 500 tới 800 mmHg

- Độ chính xác: ±3 mmHg trong vòng ±10°C thang nhiệt độ từ điểm hiệu chuẩn

- Độ phân giải: 0.1 mmHg

 

Cung cấp gồm: Máy chính, bộ cắm điện cực cáp 4m, điện cực đo DO, điện cực đo độ dẫn, điện cực đo nhiệt độ, điện cực đo pH/ORP, túi đựng máy, pin và sách hướng dẫn sử dụng.