CÁT KHUÔN ĐÚC

CÁT KHUÔN ĐÚC
Nhà sản xuất: BELTECH
Mã sản phẩm: CATKHUONDUC
Tình trạng: 2 - 3 Days
Giá: 0,00
CÁT KHUÔN ĐÚC BELTECH
 
TÍNH CHẤT VẬT LÝ SẢN PHẨM CÁT KHUÔN ĐÚC
 
Chỉ tiêu Độ pH Tan trong HCl (%) Hàm lượng sét (%) Khối lượng riêng (g/cm3)  Góc ổn định (độ) Mất khi nung (%)
Cát trắng 6,5 – 7,5 0,48 0 – 0,2 1,4 – 1,5 34 - 36 0,042
 
 
THÀNH PHẦN HÓA HỌC SẢN PHẨM CÁT KHUÔN ĐÚC
 


PHÂN BỐ CỠ HẠT SẢN PHẨM CÁT KHUÔN ĐÚC
 
Tên 
sản phẩm
Mesh 12 14 16 20 26 35 50 70 100 150 200 PAN AFS
mm 1.4 1.18 1.0 0.75 0.59 0.425 0.3 0.212 0.15 0.106 0.075 <0.075
16-30   0-3 3-6 13-20 20-30 30-40 10-20 0-5           13-19
V4     0-5 5-8 10-15 35-45 25-38 5-10 0-5 0-1       22-28
V4.5         3-10 30-45 25-35 15-25 2-8 0-3       25-35
V5         1-3 20-30 30-45 20-30 8-18 1-3 0-1     30-38
V5.5         0-1 0-3 13-25 35-50 25-40 5-15 0-3 0-1   43-50
SF           0-1 0-5 25-35 40-50 15-25 0-6 0-1   50-54
V6P             0-2 8-13 50-60 22-32 3-8 0-2   55-59
0.6-1.2     0-5 8-15 20-30 50-65 5-10 0-2           14-18
0.3-0.6           0-5 40-60 30-50 5-10 0-2       32-38
0.1-0.6           0-5 8-15 35-45 30-40 8-15 2-6 0-1   42-50
0.1-0.4             0-5 25-45 30-50 10-25 0-5     45-55
0.2-0.3             0-8 30-60 30-60 0-8 0-1     43-48
0.3-0.4           0-8 30-60  30-60 0-8 0-1       30-37
0.5-1.0     0-5 10-20 30-40 35-50 0-8 0-2           12-17
0.8-1.0     0-5 30-60 30-60 0-8 0-1             7-10
1.0-1.2   0-5 30-60 30-60 0-8 0-2               5-6


BIỀU ĐỒ PHÂN BỐ CỠ HẠT SẢN PHẨM CÁT KHUÔN ĐÚC