THIẾT BỊ ĐO ĐA CHỈ TIÊU HORIBA U52

THIẾT BỊ ĐO ĐA CHỈ TIÊU HORIBA U52
Nhà sản xuất: Horiba
Mã sản phẩm: U52
Tình trạng: Pre-Order
Giá: 0,00

MÁY ĐO ĐA CHỈ TIÊU HIỆN TRƯỜNG

Model: U52

Hãng sx: Horiba - Nhật Bản.

- U52 được thiết kế cho các phép đo hiện trường, độ tin cậy cao và không thấm nước. Sử dụng dễ dàng, linh hoạt, dễ đọc đơn vị.

- U52 có thể đo được 10 chỉ tiêu đồng thời như pH, ORP, DO, độ dẫn điện, độ mặn, TDS, tỷ trọng nước biển, nhiệt độ, và độ đục trong một thiết bị cầm tay.

- Cổng kết nối RS 232, kết nối thiết bị với máy tính thông qua phần mềm.

- Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 55oC.

- Hiện thị: màn hình LCD 320x240 pixel backlight.

- Nguồn sử dụng: 4 pin alkaline C-cells, 70 giờ hoạt động.

- Thang đo: pH: 0 tới 14 units

                   ORP: -2000 tới +2000 mV

                   DO (Sensor quang): 0 – 500%; 0 – 50 mg/L.

                   Độ dẫn điện: 0 tới 10 S/m (0 tới 100 mS/cm)

                   Độ mặn: 0 tới 70 ppt

                   TDS: 0 tới 100 g/L.

                   Tỷ trọng nước biển: 0 tới 50 δt

                   Nhiệt độ: -10 tới 55°C

                   Độ đục: 0 tới 800 NTU

- Độ phân giải: pH: 0.01 units

                   ORP: 1 mV

                   DO (Sensor quang): 0.01 mg/L.

                   Độ dẫn điện: 0.001 tới 0.1 mS/cm (tùy thang)

                   Độ mặn: 0.1 ppt

                   TDS: 0.1% thang đo.

                   Tỷ trọng nước biển: 0.1 δt

                   Nhiệt độ: 0.01°C

                   Độ đục: 0.1 và 1 NTU (tùy thang)

- Độ chính xác: pH: ±0.1 units

                   ORP: ±15 mV.

                   DO (Sensor quang): ±0.2 hoặc ±0.5 mg/L.

                   Độ dẫn điện: ±1% độ đọc.

                   Độ mặn: ±3 ppt

                   TDS: ±5 g/L

                   Tỷ trọng nước biển: ±5 δt

                   Nhiệt độ: ±0.3°C

                   Độ đục: ±5% độ đọc hoặc ± 1 NTU

- Đo pH: điện cực thủy tinh. Hiệu chuẩn tự động tại 2 điểm. Bù nhiệt tự động.

- Đo DO: điện cực Polarographic, độ muối tự động trong 0 – 70ppt. Bù nhiệt tự động.

- Đo độ dẫn: điện cực 4 AC. Thang tự động. Bù nhiệt tự động.

- Các thông số TDS, độ mặn, tỷ trọng được tính toán trên thông số độ dẫn.

                               

Cung cấp bao gồm:

- Máy chính U52 (bộ hiện thị).

- Bộ Sensor Probe (để cắm điện cực) với cáp dài 2m.

- Điện cực đo pH.

- Điện cực đo độ dẫn.

- Điện cực đo ORP.

- Điện cực đo nhiệt độ.

- Điện cực đo DO và màng điện cực.

- Điện cực đo độ đục.

- Vali hiện trường.

- Hướng dẫn sử dụng.